dinsdag 17 januari 2017

Betaling verbeurde dwangsommen door derde bevrijdt de overtreder van verplichting tot betaling

ABRvS 11 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:15

Als verbeurde dwangsommen worden betaald door een ander dan de overtreder, dan is de overtreder door die betaling bevrijd van zijn verplichting om te betalen.

LEES MEER