zondag 15 juli 2018

Waarschuwing om overtreding ongedaan te maken is geen besluit

ABRvS 11 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2292

De reactie van het bevoegd gezag op een verzoek tot handhaving dat het verzoek gegrond is en de overtreder gewaarschuwd is om binnen een bepaalde termijn de overtreding ongedaan te maken is geen besluit als bedoeld in artikel 1:3 lid 1 Awb.

LEES MEER


Geen opmerkingen:

Een reactie posten