maandag 16 september 2013

Binnentreden woning zonder machtiging

ABRvS, 4 september 2013. Vorig jaar heb ik een uitspraak van de Afdeling besproken, waarin de Afdeling oordeelde dat het ontbreken van een geldige machtiging bij het binnentreden van een woning consequenties had voor de verhaalbaarheid van de kosten van bestuursdwang. Het ging om een woning waar een hennepkwekerij gevestigd bleek te zijn en waar sprake was van een brandgevaarlijke situatie. Ik vroeg mij toen af waarom geen beroep was gedaan op de uitzondering van artikel 2 lid 3 van de Algemene wet op het binnentreden. Dat artikel bepaalt dat een woning zonder schriftelijke machtiging mag worden binnengetreden als "ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen terstond in de woning moet worden binnengetreden".

De uitspraak van 4 september jl. gaat ook over het binnentreden van een woning waar een hennepkwekerij bleek te zijn gevestigd. Het bestuursorgaan had die informatie verkregen van de politie, die als eerste het pand was binnengetreden met een machtiging als bedoeld in artikel 2 lid 1 Awbi. Daarna was een toezichthouder van de gemeente het pand binnengetreden zonder machtiging. Het college betoogde dat de toezichthouder geen machtiging nodig had omdat hier sprake was van een brandgevaarlijke situatie, waardoor de uitzondering van artikel 2 lid 3 Awbi zich voordeed. De Afdeling stelde het college in het gelijk. 

De Afdeling oordeelt overigens nog wel dat het college geen BTW in rekening had mogen brengen. De Afdeling voorziet zelf in de zaak door het bedrag aan kosten bestuursdwang vast te stellen op een bedrag exclusief BTW.
ECLI:NL:RVS:2013:992