maandag 17 september 2018

Afdeling gaat om: toch horen voorafgaand aan invorderingsbeschikking

ABRvS 12 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2956

In afwijking van eerdere jurisprudentie oordeelt de Afdeling dat een overtreder moet worden gehoord voordat een invorderingsbeschikking wordt genomen.

LEES MEER

zondag 15 juli 2018

Waarschuwing om overtreding ongedaan te maken is geen besluit

ABRvS 11 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2292

De reactie van het bevoegd gezag op een verzoek tot handhaving dat het verzoek gegrond is en de overtreder gewaarschuwd is om binnen een bepaalde termijn de overtreding ongedaan te maken is geen besluit als bedoeld in artikel 1:3 lid 1 Awb.

LEES MEER


woensdag 16 mei 2018

Onherroepelijke last, toch geen invordering vanwege onrechtmatigheid last

ABRvS 16 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1616

Last onder dwangsom onherroepelijk. Dwangsommen verbeurd. De Afdeling oordeelt, net zoals zij in haar uitspraak van 20 september 2017 heeft gedaan, dat het college toch niet tot invordering kan overgaan omdat in een andere procedure over feitelijk exact dezelfde situatie is komen vast te staan dat de opgelegde last onrechtmatig was.

LEES MEER