maandag 17 september 2018

Afdeling gaat om: toch horen voorafgaand aan invorderingsbeschikking

ABRvS 12 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2956

In afwijking van eerdere jurisprudentie oordeelt de Afdeling dat een overtreder moet worden gehoord voordat een invorderingsbeschikking wordt genomen.

LEES MEER

zondag 15 juli 2018

Waarschuwing om overtreding ongedaan te maken is geen besluit

ABRvS 11 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2292

De reactie van het bevoegd gezag op een verzoek tot handhaving dat het verzoek gegrond is en de overtreder gewaarschuwd is om binnen een bepaalde termijn de overtreding ongedaan te maken is geen besluit als bedoeld in artikel 1:3 lid 1 Awb.

LEES MEER


woensdag 16 mei 2018

Onherroepelijke last, toch geen invordering vanwege onrechtmatigheid last

ABRvS 16 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1616

Last onder dwangsom onherroepelijk. Dwangsommen verbeurd. De Afdeling oordeelt, net zoals zij in haar uitspraak van 20 september 2017 heeft gedaan, dat het college toch niet tot invordering kan overgaan omdat in een andere procedure over feitelijk exact dezelfde situatie is komen vast te staan dat de opgelegde last onrechtmatig was.

LEES MEER donderdag 19 oktober 2017

Begunstigingstermijn te kort? Geen verhaal kosten bestuursdwang!

ABRvS 18 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2804

Last onder bestuursdwang opgelegd. Begunstigingstermijn blijkt te kort. Bestuursdwang is reeds uitgevoerd, zodat geen nieuwe begunstigingstermijn kan worden geboden: de kosten van bestuursdwang kunnen niet meer worden verhaald.

Als de begunstigingstermijn bij een last onder bestuursdwang te kort wordt gesteld, dan kan dat voor het bestuursorgaan vervelende consequenties hebben zoals blijkt uit deze uitspraak.


LEES MEER

dinsdag 10 oktober 2017

"Onder protest en onder voorbehoud van alle rechten"

ABRvS, 4 oktober 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2674)

Ook een overtreder kan belanghebbende zijn bij een invorderingsbeschikking. Het feit dat hij de verbeurde dwangsom - onder protest en met voorbehoud van alle rechten - al heeft betaald, maakt dat niet anders.

LEES MEER

maandag 24 juli 2017

Vertrouwensbeginsel opgerekt

ABRvS 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1946

Geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel. Oprekking vertrouwensbeginsel. Vertrouwen kan ook worden gewekt als toezeggingen zijn gedaan door een persoon waarvan de betrokkene op goede gronden mocht veronderstellen dat deze de opvatting van het bevoegde orgaan vertolkte. LEES MEER


maandag 20 maart 2017

Ook tweede en volgende aanmaningen hebben stuitende werking

ABRvS 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:667

Een aanmaning als bedoeld in artikel 4:112 Awb heeft stuitende werking. Dat geldt niet alleen voor de eerste aanmaning, maar ook voor volgende aanmaningen.

LEES MEER