zondag 22 november 2015

Verhaal kosten spoedeisende bestuursdwang: omschrijving maatregelen bepalend

ABRvS, 18 november 2015; ECLI:NL:RVS:2015:3550
Verhaal kosten spoedeisende bestuursdwang. Bestuursorgaan verhaalt kosten van verbranding afgevoerde afvalstoffen. Het verbranden/verwijderen van afvalstoffen was echter niet genoemd in het besluit tot toepassing spoedeisende bestuursdwang. Daarom kunnen deze kosten niet worden verhaald.

LEES MEER

Derdebelanghebbende heeft geen procesbelang bij procedure tegen weigering invordering als overtreding is beëindigd

ABRvS, 28 oktober 2015; ECLI:NL:RVS:2015:3300
Invordering verbeurde dwangsom. Derdebelanghebbende die heeft verzocht om tot invordering van verbeurde dwangsommen over te gaan heeft geen procesbelang bij procedure tegen afwijzing van dat verzoek als ten tijde van de afwijzing de overtreding is beëindigd. Dat de overtreding nog niet was beëindigd toen om invordering werd verzocht, doet niet ter zake. 

LEES MEER

Aanmaning heeft pas stuitende werking nadat dwangsom bij besluit is vastgesteld

Afdeling, 28 oktober 2015; ECLI:NL:RVS:2015:3279 
Geen stuitende werking aanmaning. Bestuursorgaan heeft aanmaning gestuurd op het moment dat het besluit tot invordering van een verbeurde dwangsom wel was genomen, maar niet op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt was. Aanmaning heeft volgens de Afdeling in dat geval geen stuitende werking. 

LEES MEER