maandag 29 februari 2016

Handhaafbaarheid last

ABRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:469
Foto die is genomen door degene die om handhaving had verzocht kan niet ten grondslag liggen aan vaststelling dat dwangsommen zijn verbeurd. Dat uitvoering van de last niet te controleren zou zijn door een terzake deskundig medewerker, is een argument dat thuis hoort in de procedure tegen de last onder dwangsom.  

LEES MEER


Burenruzie en handhaving

ABRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:444
Plaatsing van schuttingen aan de voor- en achterkant van de woning is een overtreding van artikel 2.1 lid 1 sub a Wabo. Buurman dient verzoek tot handhaving in. College kan niet van handhaving afzien omdat sprake is van ernstig verstoorde verhoudingen tussen de buren en handhaving daarin geen verbetering zou brengen. Toch lijkt de Afdeling niet helemaal uit te sluiten dat onder omstandigheden in dit soort gevallen van handhaving kan worden afgezien.

LEES MEER

Voorzieningenrechter Afdeling verleent uitstel van betaling

ABRvS 29 januari 2016; ECLI:NL:RVS:2016:278
Verjaring bevoegdheid tot invordering. Voorzieningenrechter van de Afdeling verleent uitstel van betaling om te voorkomen dat de invorderingsbevoegdheid verjaart.

LEES MEER