woensdag 27 april 2016

Na betekening dwangbevel kan verjaring wel worden gestuit door schriftelijke mededeling


Voorzieningenrechter rechtbank Gelderland 27 januari 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:641

Betekening dwangbevel tot invordering van verbeurde dwangsommen. Voorzieningenrechter oordeelt dat de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging zo'n dwangbevel, evenals de bevoegdheid tot invordering van verbeurde dwangsommen, verjaart na één jaar. Anders dan bij de bevoegdheid tot invordering van verbeurde dwangsommen, kan de verjaring van de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van het dwangbevel volgens de voorzieningenrechter wel worden gestuit door middel van een schriftelijke mededeling als bedoeld in artikel 3:317 lid 1 BW.

LEES MEER