vrijdag 2 oktober 2015

Afdeling accepteert geen niet overgelegde anonieme verklaringen

Afdeling, 30 september 2015; ECLI:NL:RVS:2015:3048
Artikel 28 lid 1 Arbowet. Mondeling bevel niet aanvangen werkzaamheden vanwege ernstig gevaar voor personen. Dit standpunt was gebaseerd op een anonieme melding en anonieme verklaringen. Deze melding en verklaringen waren niet overgelegd. De Afdeling oordeelt dat daardoor het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het bevel niet geverifieerd kan worden en vernietigt om die reden de schriftelijke bevestiging van het mondeling bevel.

LEES MEER