vrijdag 18 december 2015

Alleen de toezichthouder kan de verbeurte van een dwangsom constateren

ABRvS, 25 november 2015; ECLI:NL:RVS:2015:3632

Bewijs verbeurte dwangsom. Alleen toezichthouder kan constateren dat last niet is uitgevoerd en om die reden een dwangsom is verbeurd.