zondag 6 september 2015

Een gewaarschuwd café telt voor twee

ABRvS, 2 september 2015; ECLI:NL:RVS:2015:2753
Intrekking Drank- en Horecawetvergunning. Sluiting café voor de duur van een jaar wegens aanwezigheid softdrugs. De Afdeling vernietigt uitspraak rechtbank en oordeelt dat betrokkenheid eigenaar café bij handel in softdrugs een verzwarende omstandigheid is die conform het gemeentelijk beleid sluiting voor een jaar rechtvaardigt in plaats van zes maanden rechtvaardigt. 
LEES MEER