dinsdag 18 augustus 2015

Procesbelang en verjaring bevoegdheid tot invordering

ABRvS, 5 augustus 2015; ECLI:NL:RVS:2015:2523
Artikel 5:35 Awb bepaalt dat de bevoegdheid tot invordering verjaart door verloop van één jaar. Betekent dit dat het bestuursorgaan binnen dat jaar een beschikking tot invordering van een verbeurde dwangsom moet nemen of dat de verbeurde dwangsom binnen een jaar feitelijk moet zijn ingevorderd? 

LEES MEER