donderdag 23 juli 2015

Aanmaning blijkt geen aanmaning

ABRvS, 22 juli 2015; ECLI:NL:RVS:2015:2301
Aanmaning voldoet niet aan de eisen van artikel 4:112 lid 3 Awb en wordt daarom niet gezien als een aanmaning als bedoeld in artikel 4:112 lid 1 Awb. De consequentie is dat de aanmaning geen stuitende werking heeft. 

LEES MEER

Geringe draagkracht in beginsel geen reden om van invordering verbeurde dwangsommen af te zien

ABRvS, 22 juli 2015; ECLI:NL:RVS:2015:2333
Invorderingsbesluit verbeurde dwangsommen. Geringe draagkracht van de overtreder is in beginsel geen reden om van invordering van de verbeurde dwangsommen af te zien.

LEES MEER