maandag 29 februari 2016

Burenruzie en handhaving

ABRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:444
Plaatsing van schuttingen aan de voor- en achterkant van de woning is een overtreding van artikel 2.1 lid 1 sub a Wabo. Buurman dient verzoek tot handhaving in. College kan niet van handhaving afzien omdat sprake is van ernstig verstoorde verhoudingen tussen de buren en handhaving daarin geen verbetering zou brengen. Toch lijkt de Afdeling niet helemaal uit te sluiten dat onder omstandigheden in dit soort gevallen van handhaving kan worden afgezien.

LEES MEER

Geen opmerkingen:

Een reactie posten