zondag 22 november 2015

Derdebelanghebbende heeft geen procesbelang bij procedure tegen weigering invordering als overtreding is beëindigd

ABRvS, 28 oktober 2015; ECLI:NL:RVS:2015:3300
Invordering verbeurde dwangsom. Derdebelanghebbende die heeft verzocht om tot invordering van verbeurde dwangsommen over te gaan heeft geen procesbelang bij procedure tegen afwijzing van dat verzoek als ten tijde van de afwijzing de overtreding is beëindigd. Dat de overtreding nog niet was beëindigd toen om invordering werd verzocht, doet niet ter zake. 

LEES MEER

Geen opmerkingen:

Een reactie posten