donderdag 18 juli 2013

Gelijkheidsbeginsel strekt niet zover dat een gemaakte fout moet worden herhaald

ABRvS, 17 juli 2013. Het college van B en W van Bergen had de last onder dwangsom opgelegd om het gebruik van een uitbreiding van een woning als recreatiewoning te beĆ«indigen. De overtreder deed een beroep op het gelijkheidsbeginsel en wees op het feit dat het college in een ander geval een omgevingsvergunning had verleend voor het gebruik van een woning als recreatiewoning. 

De Afdeling vond dat het college in het bestreden besluit onvoldoende had uitgelegd waarom dat geval verschilde. De Afdeling droeg bij tussenuitspraak het college op om deze motivering alsnog te geven. Het college moest erkennen dat het een omgevingsvergunning had verleend, maar betoogde dat het dit ten onrechte had gedaan en dat het zo mogelijk deze fout zou herstellen en de omgevingsvergunning zou intrekken. Dit betoog komt de Afdeling aannemelijk voor. De Afdeling overweegt vervolgens dat het gelijkheidsbeginsel niet zover strekt dat een gemaakte fout moet worden herhaald.
ECLI:NL:RVS:2013:293

Geen opmerkingen:

Een reactie posten