zondag 5 augustus 2012

Gelijkheidsbeginsel geschonden

ABRvS, 11 juli 2012. Eerder heeft de Afdeling geoordeeld dat het gelijkheidsbeginsel een consistent en doordacht bestuursbeleid vergt. "Het veronderstelt dat het bestuursorgaan welbewust richting geeft en derhalve een algemene gedragslijn volgt ten aanzien van zijn optreden in rechtens vergelijkbare gevallen."

In de zaak die leidde tot de uitspraak van 11 juli 2012 had het bestuursorgaan een handhavingsbesluit genomen, terwijl vast stond dat het in een vergelijkbaar geval niet tot handhaving was overgegaan. Het bestuursorgaan verklaarde dat het in dit geval wel tot handhaving was overgegaan omdat daarom was verzocht.

De Afdeling oordeelt dat het enkele feit dat om handhaving is verzocht het verschil in handelwijze niet rechtvaardigt.
LJN: BX1018

Geen opmerkingen:

Een reactie posten