maandag 6 augustus 2012

Moet een invorderingsbeschikking toch worden betwist?

ABRvS, 25 juli 2012. Artikel 5:39 lid 1 Awb bepaalt dat het bezwaar, beroep of hoger beroep tegen de last onder dwangsom tevens betrekking heeft op de invorderingsbeschikking, voor zover de overtreder deze betwist. Eerder heb ik op mijn blog gesignaleerd dat de Afdeling aanneemt dat ook zonder uitdrukkelijke betwisting van de invorderingsbeschikking het bezwaar, beroep of hoger beroep betrekking heeft op de invorderingsbeschikking. Uit twee uitspraken die op dezelfde dag zijn gedaan lijkt het erop dat de Afdeling daar nu weer van terugkomt.

In de eerste uitspraak overweegt de Afdeling:
"Gelet op artikel 5:39, eerste lid, van de Awb wordt dit besluit mede geacht voorwerp te zijn van dit geding, nu [appellante] het besluit heeft betwist en gelet daarop daartegen van rechtswege beroep is ontstaan."

In de tweede uitspraak overweegt de Afdeling:
"Nu [appellant] de invorderingsbeschikking van 29 maart 2012 betwist, heeft het hoger beroep mede daarop betrekking."
BX2570 en BX2571

Geen opmerkingen:

Een reactie posten