woensdag 20 maart 2013

Gedeeltelijke invordering verbeurde dwangsom?

ABRvS, 20 maart 2013. Het college van B en W van Tubbergen had besloten over te gaan tot de invordering van een verbeurde dwangsom. De overtreder betoogde dat het college niet tot de invordering van het volledige bedrag had mogen overgaan omdat hij in ieder geval een deel van de last had uitgevoerd. De Afdeling oordeelt dat het college daarin geen aanleiding had hoeven zien om gedeeltelijk van invordering af te zien.

De overtreder betoogde voorts dat het college van invordering had moeten afzien omdat hij het bedrag niet kan betalen. De Afdeling oordeelt dat niet gebleken is dat de financiƫle gevolgen van de invordering dermate groot zijn dat van invordering had moeten worden afgezien. Daarmee geeft de Afdeling derhalve aan dat zich de situatie voor kan doen dat de financiƫle gevolgen van de invordering van een verbeurde dwangsom dermate groot zijn dat van invordering moet worden afgezien. De vraag is natuurlijk wanneer die situatie zich voordoet.

Procedurenummer: 201206016/1/A4

Geen opmerkingen:

Een reactie posten