zondag 24 februari 2013

Heeft de overtreder het in zijn macht een einde aan de overtreding te maken?

Rechtbank Rotterdam, 7 februari 2013. "Als overtreder kan worden beschouwd degene die het in zijn macht heeft de last uit te voeren of na te komen." Dit is een citaat uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam en ik ben het wel eens vaker tegengekomen in uitspraken van andere rechtbanken. Het is een evident foute overweging en daarom vraag ik er aandacht voor. 

Niemand kan op straffe van verbeurte van een dwangsom worden veroordeeld of gelast tot het verrichten van het onmogelijke. Dat betekent dat  een overtreder die het niet in zijn macht heeft om een einde aan de overtreding te maken, niet op straffe van een dwangsom kan worden gelast om een einde aan de overtreding te maken. Het betekent echter niet dat als iemand het wel in zijn macht heeft om een einde aan de overtreding te maken, hij automatisch als overtreder kan worden aangemerkt.

De Afdeling verwoordde het in haar uitspraak van 1 juni 2011 als volgt:
"Als overtreder moet worden beschouwd degene die het te handhaven wettelijke voorschrift daadwerkelijk schendt. Neba Projecten voert dan ook terecht aan dat, anders dan de rechtbank heeft overwogen, het feit dat zij het in haar macht heeft een einde te maken aan de overtreding nog niet maakt dat zij als overtreder moet worden aangemerkt." 

LJN: BY4458  


  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten