maandag 28 mei 2012

Dubbele toets kostenverhaal

Rechtbank 's-Hertogenbosch, 24 april 2012. Het college van B en W van Oss had bestuursdwang toegepast onder aanzegging van kostenverhaal. Tegen dit besluit was geen bezwaar gemaakt. Vervolgens nam het college een kostenbeschikking. Daartegen werd wel bezwaar gemaakt en beroep ingesteld.

Het bijzondere aan de uitspraak van de rechtbank zijn de overwegingen van de rechtbank over het besluit om tot invordering van de kosten over te gaan. De rechtbank stelt vast dat het besluit om de kosten van bestuursdwang te verhalen op de overtreder onaantastbaar is, maar overweegt dat dit niet wegneemt dat het bestuursorgaan bij het nemen van een kostenbeschikking de vraag dient te stellen of in alle redelijkheid tot kostenverhaal kan worden overgegaan. De rechtbank vindt dat zij dit marginaal dient te toetsen.

Naar de mening van de rechtbank dient dus niet alleen bij het nemen van de last onder bestuursdwang, maar ook bij het nemen van de kostenbeschikking te worden nagegaan of het redelijk is dat de kosten van bestuursdwang worden verhaald.
LJN: BW6147

3 opmerkingen:

 1. Is inderdaad apart. Formele rechtskracht lijkt dan ineens weg. Want het toetsen van het begrip overtreder vind ik echt een inhoudelijk punt dat in het kader van de bestuursdwangbeschikking zelf moet plaatsvinden.

  Probleem is vooral ook dat men onjuiste wabo artikel als grondslag had genomen. Maar dat is ook inhoudelijk.

  Het verbod om een bouwwerk of deel daarvan dat is gebouwd zonder omgevingsvergunning in stand te laten is opgenomen in art. 2.3a, eerste lid, Wabo.

  Hoewel ik het niet kan plaatsen in het licht van het leerstuk van de formele rechtskracht komt het wel tegemoet aan rechtvaardigheidsgevoel.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Probleem van grondslag zat hem meer bepaald in LJN BW6125 (van dezelfde rechtbank 's-Hertogenbosch). Beroep was ongegrond voor wat betreft de last, echter gegrond voor wat betreft het kostenverhaal ex artikel 5:25 van de Awb.

   Wat ik niet direct begrijp aan deze uitspraak is dat het bestuursdwangbesluit meldt dat "de kosten daarvan zullen op eisers worden verhaald" en dat de rechtbank zich vervolgens uitspreekt over dit beoogde kostenverhaal. Want het lijkt slechts een aankondiging van een stukje kostenverhaal. Daar zou eerst toch nader over besloten moeten worden. Het lijkt alsof de rechtbank op de muziek vooruit loopt. Of is dat preventieve finale geschillenbeslechting?

   Verwijderen
 2. Hierboven wordt het leerstuk formele rechtskracht als mogelijke invalshoek genoemd om naar de uitspraken te kijken.

  Op zich is dat prima maar daarbij dient wel onderscheid gemaakt te worden tussen dwangsom en bestuursdwang.

  In beide zaken gaat het om bestuursdwang. Bij bestuursdwang is de overtreder een van degenen aan wie het besluit moet worden bekendgemaakt. Bestuursdwang kan men opleggen
  aan anderen dan de overtreder, maar alleen op de overtreder kunnen de kosten worden verhaald.

  Een last onder dwangsom kan alleen worden opgelegd aan de overtreder die het in zijn of haar macht heeft om de overtreding ongedaan te maken. En uiteraard kan ook alleen de overtreder dwangsommen verbeuren.

  Het komt er dus op neer dat het leerstuk vooral doorslaggevend kan zijn in het kader van het innen van dwangsommen. In het kader van het aanvechten van de inningsbeslissing kan niet meer worden getornd aan de juistheid van de dwangsom. Logisch is wel dat het leerstuk geen rol speelt in het kader van bestuursdwang omdat deze ook kan worden opgelegd aan anderen dan de overtreder. Is deze echter wel opgelegd aan de overtreder en is hiertegen niet geageerd dan vind ik pleitbaar om te stellen dat deze discussie niet via de band van het kostenverhaal terug mag komen.

  BeantwoordenVerwijderen