donderdag 18 augustus 2011

Voorzieningenrechter gelast om metingen uit te voeren

Voorzieningenrechter rechtbank 's-Hertogenbosch, 5 augustus 2011. Een bijzondere uitspraak: de voorzieningenrechter gelast het college van B en W van Helmond om "minimaal één keer per twee weken steekproefsgewijs een controlemeting uit te (laten) uitvoeren, hiervan een rapport op te (laten) maken en de uitkomsten ervan te betrekken bij het nieuw te nemen besluit op bezwaar".

Wat ging hieraan vooraf?

Het college had een verzoek tot handhaving van de geluidvoorschriften van (naar ik aanneem) het Activiteitenbesluit afgewezen. In bezwaar had het college het besluit herroepen en aangegeven dat het handhavend zou gaan optreden als het een overtreding zou constateren. Tegen dit besluit was beroep ingesteld en een verzoek voorlopige voorziening ingediend.

De voorzieningenrechter doet meteen uitspraak in de hoofdzaak en oordeelt dat het besluit niet in stand kan blijven. Op grond van artikel 7:11 lid 2 Awb moet bij een beslissing op bezwaar waarbij het bestreden besluit wordt herroepen ook een nieuw besluit worden genomen. De herroeping van een besluit tot afwijzing van een verzoek tot handhaving moet dus gepaard gaan met een besluit tot het opleggen van een herstelsanctie. De mededeling van het college dat het zal gaan optreden als er een overtreding wordt geconstateerd is geen besluit tot het opleggen van een herstelsanctie. Tot zover niets nieuws onder de zon.

Dan komt de verrassing. Het college had naar de mening van de voorzieningenrechter kennelijk zo sterk de indruk gewekt niet te willen handhaven dat hij het nodig vond ambtshalve (op de voet van artikel 8:72 lid 5 Awb) de voorlopige voorziening op te leggen om minimaal eenmaal per twee weken een controlemeting te laten uitvoeren, daarvan een rapport te laten maken en de uitkomsten te verwerken in de nieuw te nemen beslissing op bezwaar.

Een "stoere"uitspraak, maar ik vraag me af wat het nut van de voorlopige voorziening is. De voorlopige voorziening vervalt, zo leid ik af uit de formulering van de uitspraak, met het nemen van de nieuwe beslissing op bezwaar. Dan zouden de controlemetingen alleen kunnen dienen om vast te stellen of er sprake is van een overtreding. Dat stond echter niet meer ter discussie. Het treffen van deze voorlopige voorziening lijkt derhalve niet meer dan een signaal aan het college dat het zijn handhavingstaak serieus moet nemen.
LJN: BR5325

2 opmerkingen:

  1. Betreft niet het college van burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch, doch die van Helmond.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Bedankt voor de opmerking. Ik heb het inmiddels gecorrigeerd.

    BeantwoordenVerwijderen