woensdag 3 augustus 2011

Hennepkwekerij; verhuurder is overtreder

ABRvS, 3 augustus 2011. Het college van B en W van Rotterdam had met toepassing van zeer spoedeisende bestuursdwang een hennepkwekerij ontruimd in een woning die door de Stichting Woonstad Rotterdam was verhuurd. Het college merkte de Stichting als overtreder aan en besloot de kosten van bestuursdwang te verhalen op de Stichting.

Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling dat van een professioneel verhuurder mag worden gevergd dat zij zich tot op zekere hoogte informeert over het gebruik dat van de door haar verhuurde woning werd gemaakt. De Stichting vond dat de rechtbank, die oordeelde dat het college de Stichting terecht als overtreder had aangemerkt, deze maatstaf te ruim had uitgelegd.

De Stichting voerde aan dat zij 55.000 woningen verhuurt en dat van haar niet gevergd kan worden dat zij de administratie van deze hoeveelheid woningen periodiek vergelijkt met de GBA. De Stichting vond dat zij met de inzet van wijkteams alles heeft gedaan wat van haar gevergd mag worden om zich te informeren.

De Afdeling is het daar niet mee eens en komt in dit geval tot het oordeel dat de Stichting onvoldoende heeft gedaan om zich te informeren, zodat zij terecht als overtreder is aangemerkt. Ten aanzien van de hierboven genoemde principiƫle argumenten van de Stichting overweegt de Afdeling als volgt:
"In het grote aantal woningen dat de Stichting verhuurt, heeft de rechtbank terecht geen grond gevonden voor een ander oordeel. Dit grote aantal neemt niet weg dat het uit een oogpunt van zorgvuldigheid op haar weg lag om tot op zekere hoogte naar het gebruik van de woning te informeren. Immers van een professionele verhuurder als de Stichting mag worden verwacht dat zij een organisatie heeft die is toegerust op het  reguliere toezicht van het aantal woningen dat zij verhuurt, in welk verband zij ook op het illegale gebruik van woningen kan toezien. De omstandigheid dat haar bij uitoefening van dit toezicht in tegenstelling tot de politie geen bevoegdheden toekomen om woningen binnen te treden, sluit niet uit dat zij op andere wijze die toestemming wel verkrijgt. Voorts noopt de aangevallen uitspraak er niet toe dat zij haar gehele administratie periodiek vergelijkt met de GBA. Wel mag van haar worden verlangd dat zij periodiek, mede aan de hand van concrete aanwijzingen die bijvoorbeeld zijn verkregen van de wijkteams, op doelmatige wijze haar administratie vergelijkt met de GBA, waartoe zij immers "online" de beschikking heeft."
LJN: BR4011

Geen opmerkingen:

Een reactie posten