vrijdag 21 december 2012

Hennepkwekerij, legale stroom, toch spoedeisende bestuursdwang

ABRvS, 19 december 2012. Doorgaans wordt bij het aantreffen van een hennepkwekerij zeer spoedeisende bestuursdwang op de voet van artikel 5:36 lid 2 Awb toegepast door het bevoegd gezag. Als onderbouwing voor de spoedeisendheid wordt dan vaak verwezen naar de gevaarlijke situatie die is ontstaan als gevolg van de illegaal aangelegde stroomvoorziening. In dit geval echter had de overtreder de stekker van de lampen gewoon in zijn eigen stopcontact gestoken. Toch had het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoogvliet spoedeisende bestuursdwang toegepast.

De overtreder vond dat er geen sprake was van een spoedeisende situatie omdat hij gewoon gebruik maakte van legale stroom. Het bestuur had aangevoerd dat door de combinatie van onder meer dunne bedrading, een hoog vermogen, vochtigheid, een niet geaard en kapot stopcontact en op daarvoor niet geschikte gipsen platen geplaatste transformatoren desalniettemin sprake was van een ernstig gevaar voor brand en een elektrische schok. Dat overtuigde de Afdeling.

De overtreder voerde nog aan dat de verhuurder had geprobeerd de huurovereenkomst vanwege deze (kennelijk door de huurder veroorzaakte) situatie te ontbinden, maar dat de kantonrechter geen reƫle gevaarzetting aanwezig had geacht. De Afdeling overweegt echter dat de kantonrechter moet beoordelen of de tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst ernstig genoegd is om de huurovereenkomst te ontbinden en dat dat een andere afweging is dan de afweging die het bestuur moet maken bij het toepassen van spoedeisende bestuursdwang. Ook dat betoog slaagt dus niet.
LJN: BY6748

Geen opmerkingen:

Een reactie posten