woensdag 29 juni 2011

Bestuursrechtelijk bewijs

ABRvS, 29 juni 2011. Het college van B en W van Utrecht en de burgemeester van Utrecht hadden de drank- en horecavergunning resp. de exploitatievergunning van een restaurant ingetrokken omdat niet langer voldaan werd aan de regels van de Drank- en horecawet. De politie had namelijk geconstateerd dat in het restaurant werd gegokt en op een andere dag had de politie geconstateerd dat geen leidinggevende in het restaurant aanwezig was.

De exploitant bestreed de juistheid van de door de politie gedane constateringen. De Afdeling overweegt dat in een bestuursrechtelijke procedure de strafrechtelijke bewijsregels niet van toepassing zijn en dat in beginsel kan worden uitgegaan van het feitencomplex dat naar voren komt uit een proces-verbaal dat naar aanleiding van een controle is opgemaakt.
LJN: BQ9643 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten