woensdag 29 juni 2011

Ontmanteling hennepkwekerij nodig?

ABRvS, 29 juni 2011. Het college van B en W van Vlaardingen had een hennepkwekerij met toepassing van zeer spoedeisende bestuursdwang ontmanteld. Er zijn veel uitspraken over dergelijke besluiten gedaan, maar wat deze uitspraak interessant maakt is dat de Afdeling zich zeer expliciet uitlaat over het argument dat had kunnen worden volstaan met het afsluiten van de electriciteitsvoorziening en dat de hennepkwekerij voor het overige niet had hoeven te worden ontmanteld.

De Afdeling overweegt daarover het volgende:
"Het college heeft aan zijn besluit op bezwaar ten grondslag gelegd dat bij het enkel afsluiten van de elektriciteitsvoorziening de kans bestaat dat een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet zal worden aangelegd en de exploitatie van de hennepkwekerij zal worden voortgezet. Bij het enkel afsluiten van de elektriciteitsvoorziening wordt voorts geen einde gemaakt aan de stankoverlast en het risico op legionellabesmetting. De rechtbank heeft deze motivering terecht toereikend geacht voor het oordeel dat niet met afsluiting van de elektriciteitsvoorziening kon worden volstaan. Voor het oordeel dat het college niet bevoegd was om tot gehele ontmanteling van de hennepkwekerij over te gaan, bestaat, anders dan [appellante] betoogt, geen grond."
LJN: BQ9683

Geen opmerkingen:

Een reactie posten