zondag 5 juni 2011

Geen procesbelang wegens verjaring

ABRvS, 1 juni 2011. Heeft een overtreder nog belang bij het voeren van een procedure tegen een last onder dwangsom als de bevoegdheid tot invordering van de verbeurde dwangsommen is verjaard?

De Afdeling komt tot het oordeel dat in een dergelijke situatie de overtreder geen procesbelang meer heeft en dat daarom het beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

De overtreder had aangevoerd dat hij wel belang had omdat hij gelet op toekomstige besluitvorming belang had bij een inhoudelijke beoordeling van zijn standpunten. De Afdeling overweegt dat de overtreder daarbij belang zou kunnen hebben als de rechtbank beroepsgronden uitdrukkelijk en zonder voorbehoud zou hebben verworpen. Daarvan was in dit geval geen sprake omdat de rechtbank aan een inhoudelijke beoordeling niet was toegekomen.
LJN: BQ6802

Geen opmerkingen:

Een reactie posten