woensdag 20 juli 2011

Beslissing op bezwaar en handhavingsbesluit zijn één besluit

ABRvS, 20 juli 2011. Het college van B en W van Sneek had aanvankelijk geweigerd handhavend op te treden tegen een overtreding van artikel 40 Woningwet (oud). In bezwaar besliste het college op 12 maart dat het bezwaar gegrond was, dat de weigering werd herroepen en dat alsnog een handhavingsbesluit zou worden genomen. Op 29 maart besloot het college tot het opleggen van een last onder dwangsom.

De overtreder stelde tijdig beroep in tegen het besluit van 12 maart. Tegen het besluit van 29 maart stelde de overtreder niet tijdig beroep in. De rechtbank oordeelde daarop dat het beroep tegen het dwangsombesluit niet-ontvankelijk was.

De Afdeling vernietigt deze uitspraak en overweegt dat de beslissing op bezwaar en het handhavingsbesluit als één besluit moeten worden gezien. Dat is ook in lijn met artikel 7:11 lid 2 Awb, dat bepaalt dat als het bezwaar leidt tot herroeping van het bestreden besluit gelijktijdig een nieuw besluit moet worden genomen. Omdat de overtreder tijdig beroep had ingesteld tegen het besluit van 12 maart, was het beroep tegen het handhavingsbesluit toch ontvankelijk. 
LJN: BR2303 

2 opmerkingen:

  1. Ik heb te maken met een gemeente die (na advies van een bezwaarcommissie) een vergunning heeft ingetrokken maar die na 4 maanden nog steeds geen duidelijkheid gegeven heeft over een nieuw besluit. Begrijp ik dat Awb 7:11 sub 2 dit niet toestaat, en hoe zorg ik ervoor dat de gemeente in beweging komt?

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Als het bezwaar zich richtte tegen het besluit tot het verlenen van de vergunning en het college dat bezwaar gegrond heeft verklaard en de vergunning heeft ingetrokken, dan moet het college inderdaad in diezelfde beslissing op bezwaar een nieuw besluit nemen op de vergunningaanvraag. Als het college dat niet heeft gedaan, dan kan hierover worden geklaagd in beroep.

    BeantwoordenVerwijderen