woensdag 9 februari 2011

Vernietiging verklaring ex artikel 8.19 lid 1 sub c Wm (oud) heeft tot gevolg dat alsnog sprake is van een overtreding

ABRvS, 9 februari 2011. B en W van Wijdemeren hadden een verzoek om handhavend op te treden tegen een inrichting waar paarden werden getraind en gehuisvest afgewezen omdat er naar hun mening geen sprake was van een overtreding. De verzoeker had geklaagd over het feit dat er in de inrichting paarden werden geladen en gelost buiten de in de vergunning toegestane tijden. Ter legalisatie had de drijver van de inrichting inmiddels een melding op grond van artikel 8.19 Wm (oud) gedaan. Terzake van deze melding hadden B en W een verklaring als bedoeld in artikel 8.19 lid 1 onder c Wm (oud) afgegeven.

B en W hadden de verklaring afgegeven voordat zij een besluit namen op het verzoek tot handhaving. B en W kwamen dan ook tot de conclusie dat er geen sprake meer was van een overtreding. Tegen dit besluit en het besluit tot het verlenen van de verklaring werd beroep ingesteld. Op dezelfde dag werd het besluit tot het verlenen van de verklaring door de Afdeling vernietigd. De Afdeling overwoog dat daardoor de rechtsgevolgen van de verklaring met terugwerkende kracht waren komen te vervallen, zodat ten tijde van de afwijzing van het verzoek tot handhaving wel sprake was van een overtreding. Daardoor was de afwijzing niet deugdelijk gemotiveerd en werd de beslissing op bezwaar vernietigd. 
http://bit.ly/hZbujl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten