maandag 12 september 2011

Overtreder begint te laat met het beëindigen van overtreding, toch bestuursdwang toegepast.

Gerechtshof Arnhem, 16 augustus 2011. Een inwoner van de gemeente Apeldoorn had zonder bouwvergunning een overkapping over zijn zwembad gebouwd. Nadat B en W van Apeldoorn tevergeefs een last onder dwangsom hadden opgelegd, besloten zij (vóór de inwerkingtreding van de vierde tranche) tot het toepassen van bestuursdwang.

De overtreder liet de begunstigingstermijn ongebruikt verstrijken, waarna B en W aankondigden dat zij daadwerkelijk bestuursdwang zouden toepassen. Nadat de overtreder tevergeefs een kort geding aanhangig had gemaakt, liet hij aan B en W weten alsnog vrijwillig de overkapping te zullen (laten) afbreken. B en W reageerden dat de voorbereidingen inmiddels in een zodanig ver gevorderd stadium waren dat de bestuursdwang zou worden geëffectueerd.

Eenmaal op locatie constateerden B en W dat een aannemingsbedrijf weliswaar een begin had gemaakt met het verwijderen van de dakpannen, maar dat - gelet op het weinige materieel dat werd ingezet - niet te verwachten viel dat de overkapping op korte termijn zou zijn verwijderd. B en W besloten daarom toch bestuursdwang toe te passen en verhaalden bij dwangbevel de kosten op de overtreder. Die stelde verzet in tegen het dwangbevel en vorderde (in reconventie) vergoeding van zijn schade.

De rechtbank stelde de overtreder in het gelijk.

Het gerechtshof komt tot een ander oordeel. Het oordeelt dat de overtreder op grond van de mededelingen van B en W had moeten begrijpen dat B en W daadwerkelijk bestuursdwang zouden toepassen, dat hij te traag in actie is gekomen na de aankondiging dat de bestuursdwang zou worden geëffectueerd en dat B en W op de dag waarop bestuursdwang werd toegepast terecht hadden geconstateerd dat de overkapping niet op korte termijn zou zijn verwijderd.

Een terecht oordeel lijkt mij. Als de overtreder na het einde van de begunstigingstermijn geen einde aan de overtreding heeft gemaakt, dan riskeert hij dat het bestuursorgaan dat op zijn kosten doet. De overtreder kan alsnog besluiten om zelf een einde aan de overtreding te maken, maar als hij niet serieus aanstalten maakt, dan moet het bestuursorgaan kunnen doorpakken. Anders kan de overtreder het bestuursorgaan voortdurend aan het lijntje houden.
LJN: BR7089

Geen opmerkingen:

Een reactie posten